Ürünlerimiz

Anotlar

Anotlar, toprak, tatlı su, deniz ve tuzlu su içerisinde bulunan her türlü metal yapının katodik korumasında kullanılır.

Uygulama alanları; petrol, doğalgaz, içmesuyu boru hatları, yeraltı petrol, LPG, yakıt ve su tankları, kombi ve termosifonların sıcak su kazanlarında, kimyasal depolama tankları, akaryakıt , ham petrol tanklarının iç ve dış yüzeylerinde, deniz suyu taşıma boru hatlarının iç yüzeyleri, tatlı/tuzlu su içerisinde bulunan metal yapı ve iskeleler, iskele ayakları, gemiler, platformlar, deniz içi boru hatlarının korozyona karşı korunmasında etkin olarak kullanılır.

Galvanik Anotlar

Magnezyum Anot

Magnezyum (Mg) metali galvanik seri içerisinde diğer galvanik metallerden daha negatif potansiyele sahip olduğu için, katodik koruma sistemlerinde yaygın olarak kullanılırlar. Magnezyum anotlar genel uygulamada Standart alaşım (AZ63) ve Yüksek Potansiyelli alaşım (HP) olarak iki farklı alaşımda üretilmektedirler. PRO-TEK müşterinin ihtiyacına göre dolgulu ve dolgusuz çeşitli boyutlarda ve alaşımlarda Magnezyum anot temin ve imal edebilmektedir.

Çinko (Zn) Anot - Tutya

Çinko anotların özellikle deniz suyu içinde çelik yapıların , gemilerin ve betonarme yapıların çelik donatıların katodik korumasında kullanılırlar. Ayrıca Topraklama sistemlerinde ve kaçak akımların sistemden boşatılmasında da çinko anotlar başarı ile kullanılmaktadırlar. PRO-TEK müşterinin ihtiyacına göre çeşitli boyutlarda , şekillerde ve alaşımlarda Çinko anot temin ve imal edebilmektedir.

aluminyum-anot ankara

Alüminyum Indiyum Çinko (Al-In-Zn) Anot

Alüminyum anotların kimyasal bileşimi anot performansı üzerindeki en önemli etkendir. Farklı bileşimlere sahip Alüminyum anotlar mevcuttur. Alüminyum anotlar klorlu ortamlarda özellikle deniz içi korozyona karşı katodik korumada kullanılmaktadır. Uygulama alanları, deniz platformları gemi gövdeleri, depolama tank içi, deniz altı boruları, iskele kazıkları, ham petrol depolama tankları iç yüzeyleri ile klor iyonu korozyonuna maruz yapılarda etkin olarak kullanılmaktadır. Alüminyum anotların kimyasal bileşimi anot performansı üzerindeki en önemli etkendir. Farklı bileşimlere sahip Alüminyum anotlar mevcuttur.

Dış Akım Anotlar

Karma Metal Oksit Kaplı Titanyum Anotlar

Karma Metal Oksit (MMO) Kaplı Titanyum Anotlar, olarak oldukça düşük tüketim (sarfiyat) oranına sahiptirler. MMO kaplı titanyum anotlar, toprakta, tatlı suda, deniz suyunda ve hatta PH değeri çok düşük olan ortamlarda çalıştığında bile çok yüksek kimyasal kararlılık gösterirler. MMO kaplı titanyum anotlar, kullanılacakları ortama göre Ir-Ta veya Ir-Ru sistemi ile kaplanmaktadır. PRO-TEK, yüksek kaliteli ve kalite sertifikalı MMO kaplı titanyum anotlar Tüp, levha, tel, çubuk,şerit, şerit ağ, ağ ve konserve (canister) tip anotları isteğe bağlı olarak kablo bağlantısı yapılmış olarak temin etmektedir.

 

Platinize Anotlar

Özellikle köprüler, otoparklar, limanlar vb. atmosferik ortamda bulunan betonarme yapılardaki korozyonun önlenmesine yönelik katodik koruma sistemlerinde kullanılmak üzere 2000 li yılların başlarında geliştirilmiş bir anottur.
Karbon fiber anotlar, yüksek kaliteli, esnek ve iletken her biri 6.000 adet karbon elyaftan örülmüş bir donatı sistemidir.Sistem, beton yapı içinde yer alan anot izolasyon malzemesi ve bunun bağlı olduğu özel DC akım sağlayıcı Trafo Redresör Sisteminden oluşur. 
Malzemenin iletkenliği düşük akım yoğunluğuna izin verirken, donatıda da yeterli polarizasyonu sağlar. Bu sistem eski, yeni tüm betonarme yapının korunması için çimento esaslı beton onarım ve koruma ürünleri ile birlikte kolaylıkla uygulanabilir. EN12696 ve EN1504 ü karşılamaktadır.

Demir Silikon Fe-Si Anotlar

Bileşiminde yaklaşık % 14.4 oranında silisyum içeren dökme demir anotlar, dış akım kaynaklı katodik koruma sistemlerinde anot olarak 20 yıl öncesine kadar pratikte çokça kullanılmakta idi. Kullanma aşamasında anotların yüzeyinde kısa sürede sağlam bir silisyum dioksit tabakası oluşur. Bu filim anodun parçalanmasını önler, fakat aynı zamanda anot direncinin artmasına neden olur. Demir silikon anotlar zemin ve tatlı sular içinde kullanımında oldukça dayanıklıdır. Anot kaybı 20 A/m2 akım yoğunluğunda 0.5 kg/A.Yıl civarındadır.

antimon-anot

Gümüş-Kurşun-Antimon Ag-Pb-Sb Anotlar

Bileşiminde %1-2 oranında gümüş içeren kurşun anotlardan deniz suyu içinde ortalama 50-200 A/m2 akım çekilebilir. Bu anotların kütle kaybı başlangıçta 1 Kg/A.Yıl olmasına rağmen, yaklaşık bir ay sonra 30-50 g/A.Yıl değerine kadar azalır. Bunun nedeni anot yüzeyinde oluşan kurşun peroksit filmidir. Bu bileşik anodun çözünerek harcanmasını önler. Buna karşılık iyi iletken özellikte oluşu nedeniyle anot direncinde zamanla artış görülmez. Fakat anottan 400 A/m2′ den fazla akım çekilecek olursa, anot akım çıkışı azalır.

Karbon Fiber Anotlar

Günümüzde birçok şekilde üretilen, dayanıklı, hafif ve kolay işlenebilir olması sebebiyle tercih edilen kompozit bir malzemedir. Yüksek teknolojinin birçok alanında kullanılan karbon fiber maddesi yüksek dayanıklılık ve hafif olma özelliğiyle dikkat çekmektedir.

Ayırt Edici Özellikleri; Hafif olması, Düşük yoğunluğa sahip olması, Yüksek dayanıklılık ve Düşük sürtünme katsayısına sahip olmasıdır.

Grafit Anotlar

Grafit anotlar, ekonomik oluşları nedeniyle deniz suyu, tatlı su ve zemin içinde cebri akımlı sistemlerde yardımcı anot olarak kullanılabilir. Grafit anotlardan tatlı sular içinde 4A/m2, zemin içinde 10 A/m2, deniz suyu içinde 30 A/m2’den fazla akım çekilmesi sakıncalıdır. Normal halde grafit anotlardan 2.5-3.0 A/m2 akım çekilmesi uygundur. Bu durumda anot kütle kaybı 0.5 kg/ A.Yıl değerinin altında kalır. Yüksek akım yoğunluklarında grafit anot kısa süre içinde parçalanır.

Grafitin elektrot potansiyeli çeliğe göre yaklaşık 1.7 Volt daha pozitiftir. Bu durumda akımsız halde grafit katot, çelik anot olacaktır. Grafitin anot haline gelmesi için katodik koruma devresine 1.7 Volt ilave bir potansiyel uygulanması gerekir.

Referans Elektrotlar

Referans elektrotları, katodik koruma sistemlerinin ölçümü aşamasında göz görevi görür ve sağlıklı bir ölçüm için kullanılması gerekir.

Bu cihazlar içerisindeki kimyasalı dışarı çıkarmayacak şekilde iletim yapan özellikte uzun ömürlü ve dış yüzeyi dayanıklı olmalıdır.

Bakır/Bakır Sülfat Cu/CuSO4 Referans Elektrotlar

Katodik olarak Korunan Metal (katot) bulunduğu ortama göre potansiyelini tespit etmek için kullanılır. Çeşitli tipte referans elektrotlar vardır. Boru Hatlarında , Boru zemin potansiyelini ölçmek amacıyla Bakır / Bakır Sülfat (Cu/CuSO 4 ) referans elektrot kullanılmaktadır.

Gümüş/Gümüş Klorür Ag/AgCl Referans Elektrotlar

Gümüş / Gümüş Klorür (Ag/Agcl) Referans elektrodu tuzlu su içerisindeki metal yapıların katodik koruma ölçümlerinde kullanılır.

Civa/Civa Klorür Hg/HgCl (Kalomel) Referans Elektrotlar

Doygun kalomel elektrot (SCE), hazırlanması kolay olduğundan analitik kimyacı- ların çok kullandıkları bir elektrottur. Bu tip referans eletrotlar endüstride yoğun olarak kullanılmamakla birlikte, diğer referans elektrotların kalibrasyonunda etkin olarak kullanılırlar.

Özel Betonarme Yapılar için Üretilen Referans Elektrotlar

Gümüş Gümüş Klorür Ag/AgCl Referans elektrotlar beton yapılarda çeliğin potansiyelini izlemek için kullanılır.

Trafo/Redresör Üniteleri

Katodik koruma redresörü, katodik korum amacıyla 220 V AC gerilimden 0-60 V, 0-50 A ayarlanabilir DC çıkış üreten, mikroişlemci denetimli, kapalı çevrim denetim özelliği olan elektronik tabanlı bir sistemdir.

Katodik koruma redresörü anahtarlama elemanı olarak, yüksek frekansta çalışmaya en uygun güç anahtarı olan MOSFET / TRİSTÖR elemanlarını kullanmaktadır. Güç devresi, step-down topolojisi olarak da bilinen buck düzenindedir. Kapalı çevrim kontrol sistemi, istenilen çıkış değerlerini gerçek değerlerle karşılaştırarak anahtarın bir anahtarlama periyodu içerisindeki iletim süresini (doluluk oranı; duty cycle) ayarlamakta ve böylece çıkış istenilen değerde sabit tutabilmektedir. Bu yöntem, darbe genişlik modülasyonu (PWM) adını alır.

Yüksek anahtarlama frekansından kaynaklanan çıkış dalgalanmaları bir LC süzgeci ile süzülmektedir. Dalgalanmayı daha da azaltmak için, sistemin girişinde tek fazlı diyot köprünün çıkışını süzen kondansatörler kullanılmıştır.

Katodik koruma redresörü otomatik veya manuel modda çalışabilme, muhtelif arıza kodları üretme, elektrik kesintisinden sonra enerjinin tekrar gelmesi durumunda aynı referans değerleriyle çalışmasını sürdürebilme yeteneklerine sahiptir. Ayrıca, istenildiği takdirde, SCADA sistemine bağlanabilecek yapıdadır.

T/R Üniteleri dış akım kaynaklı Katodik Koruma sistemlerinde DC elektrik üretim kaynağı olarak kullanılırlar. Hava oğutmalı, yağ soğutmalı, otomatik/manuel, bilgi işlem kontrollü, tristör kontrollü, varyak kontrollü, PWM kontrollü ve uzaktan izleme ve ayarlama özellikli redresörler siparişler doğrultusunda firmamızca temin edilmektedir.

İsteğe göre Exproof özellikte ve yağ soğutmalı olarak da imal edilebilir.

Hava Soğutmalı Trafo/Redresör Üniteleri

Yağ Soğutmalı Trafo/Redresör Üniteleri

Güneş Panelli Trafo/Redresör Üniteleri

Ölçü Kutuları

Katodik koruma uygulanan yapıların, işletme süresince gerekli ölçümlerin yapılıp kontrol edilebilmesi için ölçüm kutuları kullanılır. Ölçü kutularının kutup sayıları, uygulanan katodik koruma sistemine göre değişmektedir.

Ölçü kutuları dış yüzeyleri daldırma galvaniz kaplı, elektro galvaniz, veya istenilen boya ile kaplanmaktadır. Kullanım yerlerine gore Borulu tip, iskele tipi,  NATO tipi gibi değişik şekillerde imal edilmektedir. Kullanıldığı yere göre beton kütleli veya betonsuz olarak imal edilirler.

Katodik koruma uygulanan yapıların, işletme süresince gerekli ölçümlerin yapılıp kontrol edilebilmesi için ölçüm kutuları kullanılır. Ölçü kutularının kutup sayıları, uygulanan katodik koruma sistemine göre değişmektedir.

Dış yüzeyleri daldırma galvaniz kaplı, elektro galvaniz, veya istenilen boya ile kaplanmaktadır. Kullanım yerlerine göre borulu tip, iskele tipi, NATO tipi gibi değişik şekillerde imal edilmektedir.Ayrıca beton kütleli veya betonsuz olarak da imal edilirler.

olcukt

TS 5141 Borulu Tip Sıcak Daldırma Ölçü Kutuları

nato tipi ölçü kutuları

NATO Tipi Ölçü Kutuları

cttbing big fink

Cott Big Fink Tipi Ölçü Kutuları

Anot Katot Bağlantı Kutuları

Anot Katot Bağlantı Kutuları ankara

Anot Katot Bağlantı Kutuları

Katodik Koruma Sistem Kabloları

Anot Katot Bağlantı Kutuları

  • NYY (PVC/PVC)Tipi Kablolar
  • N2XY/N2XH (XLPE/XLPE) (XLPE/PVC) Tipi Kablolar
  • EPR/CSPE Tipi Kablolar
  • HMWPE Tipi Kablolar
  • PVDF Tipi Kablolar

Polarizasyon Hücreleri

Polarizasyon Hücresi elektrokimyasal güvenlik anahtarı görevini yapan bir cihazdır.
PRO-CELL Polarizasyon Hücresi katodik olarak korunan yapı üzerindeki koruma voltajını katodik koruma için gerekli olan aralıkta tutarken, anlık tehlikeli voltaj yükselmelerini topraklama sistemine iletir.

Elektrokimyasal Polarizasyon Hücresi (Pro-Cell)

Polarizasyon Hücresi elektrokimyasal güvenlik anahtarı görevini yapan bir cihazdır.
PRO-CELL5000A Polarizasyon Hücresi katodik olarak korunan yapı üzerindeki koruma voltajını katodik koruma için gerekli olan aralıkta tutarken, anlık tehlikeli voltaj yükselmelerini topraklama sistemine iletir. Polarizasyon hücresi üzerinden geçen akımın büyüklüğü ve yönü hücre terminalleri arasında uygulanan EMF (Electro Motor Force) ‘ye bağlıdır. Terminaller arası uygulanan EMF arttıkça polarizasyon hücresi üzerinden geçen akımda artar. Akım aynı zamanda sınırlı olmamakla birlikte çevre koşulları,sıcaklık, çözelti konsantrasyonu ve ömrüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Katı Devre Polarizasyon Hücresi (SSP)

Katı Devre Polarizasyon Hücresi (SSP)

 

Kıvılcım Atlatıcı (Spark-Gap) Ekipmanları

Ex-proof-Kıvılcım-Atlatıcı

Ex-proof Kıvılcım Atlatıcı

Non-ex-proof Kıvılcım Atlatıcı

İzole-Flans Bağlantı ve Montaj Elemanları

İzole Flanş ve Conta takımları Boru hatlarına verilen Katodik Koruma Akımının toprağa akmasını engellemek için kullanılır.

Conta takımları ve izole ekipmanları boru çapına göre değişmektedir. Pro-Tek isteğe göre kendi imalatı yada yerli ve yabancı imalatçı firmalardan her çeşit ve boyda İzole Flanş ve Ekipmanı sağlamaktadır.

Pro-Tek ayrıca çeşitli tiplerde izolasyon için gerekli Yüksek yalıtkanlık özlliklerine sahip fiber pul,makaron gibi malzemeler de sağlamaktadır.

Teflon, Fiber, Kauçuk ara contaları

Teflon, Fiber, Kauçuk ara contaları

Civata elektriksel izolasyon kılıfları

Civata elektriksel izolasyon kılıfları

Komple İzole Flans Conta Setleri

Komple İzole Flans Conta Setleri

İhtiyacınıza göre yerli veya ithal ürün siparişinizi vermek için