Korozyon Nedir? Nasıl Engellenir?

Korozyon en genel anlamda malzemelerin çevre etkisi ile bozularak kullanılmaz hale gelmesidir. Demir ve çeliğin büyük bir kısmı her yıl korozyon sonucu kaybedilmekte veya kullanılmaz hale gelmektedir.

Korozyon sonucu kaybedilen metal, kendi maliyetinin çok üstünde ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Diğer taraftan korozyon kayıpları yalnız demir ve çelik endüstrisini değil, yapılmakta olan bütün yatırımların verimini etkilemekte ve ülke ekonomisini ilgilendiren bir konu olmaktadır.

Gerekli önlemler alınmadığı için her yıl ülkemizde büyük boyutlarda korozyon kayıpları meydana gelmektedir. Atmosfer etkisinde kalan taşıt araçları, köprüler, korkuluklar, direkler, enerji nakil hatları, depolar vb. su ve yer altına konulmuş olan boru hatları, tanklar, iskeleler, gemiler, dubalar, baraj kapakları, cebri borular vb. başta alet ve ekipmanlar olmak üzere endüstrinin çeşitli dallarında kullanılmakta olan kazanlar, borular, ızgaralar, elektrik makinaları vb. metalik yapılar beklenenden daha kısa süreler içerisinde korozyon nedeni ile kullanılmaz hale gelmektedir.

Bütün kayıpların toplam değerinin hesaplanması güç olmakla beraber, ülkemizde bir yılda meydana gelen korozyon kayıplarının yıllık çelik üretimimizin yaklaşık üçte biri kadar olduğu tahmin edilmektedir. Yani faaliyette olan her üç demir ve çelik fabrikasından bir tanesinin tüm üretimi doğrudan korozyon kayıplarını karşılamakta kullanılmaktadır.

Korozyon sonucu ortaya çıkan fakat metal kaybı gibi açıkça görülmeyen çeşitli kayıplarda söz konusudur. Bu durumu herhangi bir akışkanı taşıyan bir boru hattının delinmesi halinde ortaya çıkabilecek sorunlarla açıklamaya çalışalım;

 • Borunun delinmesinin anlaşılmasına kadar geçen süre içerisinde çevreye kaçan akışkan kaybı
 • Çevreye yayılan akışkanın oluşturduğu kirlilik veya zararlı etkiler,
 • Akışkanın akaryakıt–doğalgaz olması halinde yangın tehlikesi,
 • Akışkanın şehir suyu olması halinde salgın hastalık tehlikesi,
 • Eski borunun yenisi ile değiştirilmesi için harcanan işçilik ve yeni borunun maliyeti ve
 • İşletme kesikliğinden doğan zararlar

Korozyona Karşı Alınabilecek Önlemler

Korozyonun teknik ve ekonomik açıdan göz yumulacak düzeye indirgenmesi veya tamamen önlenmesi için başvurulabilecek önlemler çok çeşitlidir. Bunları;

 • Uygun tasarımlarla korozyona yol açıcı koşulları azaltma
 • Uygun işlemlerle ortamın korozif özelliğini kısmen veya tamamen giderme
 • Yüzey kaplamaları ile koruma
 • Katodik koruma
 • Korozyona karşı dayanıklı malzemeler kullanma

olarak beş ana grupta toplayabiliriz. Koruma yöntemlerinden en etkin olanı genellikle Katodik Koruma’dir…

Referanslarımızı incelemek için

BİLGİ ve KALİTE İLE 20 YILI AŞAN DENEYİM

Korozyondan Yarınlarınızı ve Yatırımlarınızı Koruyalım