Katodik Koruma Nedir?

Korozyona karşı önlemlerin en güçlüsü katodik korumadır. Zemine gömülü ve boyu yüzlerce kilometreyi bulan boru nakil hatlarından evlerde kullanılan sıcak su hazırlama tesislerine kadar endüstrinin hemen hemen her alanında katodik koruma başarılı olarak uygulanmaktadır. 

Bundan da öteye zemin, temiz su ve deniz suyu gibi değiştirilmesi veya korozif özelliğinin sınırlanmasına olanak bulunamayan ortamlarda, geniş yüzeyli çelik yapılar (zemine ve suya terk edilen çelik boru hatları, depolar, deniz taşıma araçları, su veya zemine gömülü köprü ayakları vb.) korozyona karşı korumak için alternatifsiz bir yöntemdir.

Katodik korumanın temel ilkeleri elektro kimyasal korozyon teorisine dayanmaktadır. Katodik koruma korozyona uğrayan metallerin katot olarak polarizasyonunu gerektirir. Bu korunacak metali daha aktif bir metalle (galvanik anot / kurban anot) eşleyerek sağlanacağı gibi dıştan akım uygulayarak da gerçekleştirilebilir.

Galvanik anotlu katodik koruma

Galvanik anotlu katodik koruma

Galvanik Anotlu koruma için gerekli doğru akım korunan metal ve galvanik anot çiftinin oluşturduğu hücre tarafından üretilir. Galvanik anotlar koruma sırasında belirli hızlarla çözünerek ağırlıklarını kaybederler. Bunları uygun zaman aralıklarıyla yenileyerek koruma işlevine süreklilik kazandırılır.

Galvanik anotlu katodik koruma sistemlerinde kullanılan anot malzemeler,

 • Çinko,
 • Alüminyum,
 • Magnezyum alaşımlarıdır. 
Dış akım kaynaklı katodik koruma sistemi

Dış akım kaynaklı katodik koruma sistemi

Dış akım kaynaklı katodik koruma yönteminde korunan metal ve anot çiftinin akım üretir nitelikte olması gerekmez. Çünkü koruma için gerekli akım uygun bir dış kaynaktan çekilir. Yavaş çözünürlüğünün yanı sıra ekonomik ve uzun ömürlü olan malzemeler anot malzemesi olarak kullanılır.

Dış akım kaynaklı sistemlerde kullanılan başlıca anotlar,

 • Karma metal oksit kaplı titanyum anotlar, 
 • Platinize titanyum anotlar, 
 • Grafit anotlar,
 • Demir silikon ve kurşun-gümüş-antimuan anotlardır.

Katodik olarak korunmuş olan bir metal yapının korunup korunmadığı aşağıda belirtilen referans elektrotların karşısındaki koruma potansiyel değerlerini sağlamak gerekir.

Katodik Korumanın En Fazla Uygulandığı Alanlar

 • Gemilerin taban yüzeylerinde
 • Gemilerin balast tanklarında
 • Dubalarda ve balast tanklarında
 • Yer altı akaryakıt/ham petrol/su/doğalgaz çelik boru hatlarında
 • Mavnalarda
 • İskele , köprü ve viyadük taşıyıcı ayaklarında
 • Petrol depolama tanklarında
 • Su depolama tanklarında
 • Deniz deşarj boru hatlarında iç ve dış korumada
 • LPG yer altı depolama tanklarında
 • Yer altı Akaryakıt depolama tanklarında
 • Korozyon riski taşıyan betonarme yapılarda
 • Arıtma tesislerinde
 • Buharlaştırıcılarda
 • Isı değiştirici borularda
 • Elektrolit ortamlarda bulunan metal malzemelerde…

Boru Hatlarında Katodik Koruma Uygulamaları

Çeşitli amaçlarla yer altına veya su altına konulmuş olan metal yapılar özellikle çelik borular suyun ve zeminin korozif etkisi nedeniyle kısa bir sürede korozyona uğrayarak kullanılmaz hale gelirler. Yeraltı ve su altı gibi elektrolitik ortamlarda korozyon hücrelerinin oluşma nedenleri çok çeşitlidir. Pratikte en yok rastlanan korozyon nedenleri şunlardır;

 • Galvanik etki sonucu oluşan korozyon
 • Zemin yapısındaki farklılıktan ileri gelen korozyon
 • Farklı havalanma sonucu oluşan korozyon
 • Kaplama bozuklukları sonucu oluşan korozyon
 • Biyolojik korozyon
 • Kaçak akım ve interferans korozyonu

Referanslarımızı incelemek için

BİLGİ ve KALİTE İLE 20 YILI AŞAN DENEYİM

Korozyondan Yarınlarınızı ve Yatırımlarınızı Koruyalım