PRO- TEK

KATODİK KORUMA MÜHENDİSLİĞİ

PRO-TEK, uygulama alanı 

 • boru hatları, 
 • depolama tankları, 
 • üretim tesisleri, 
 • hareketli ve sabit deniz içi yapılar, 
 • gemiler vb. olan alanlarda, 
 • derinkuyu anot yatağı sistemleri, 
 • yatay/sığ anot yatağı sistemleri, 
 • depolama tankı iç/dış katodik koruma sistemleri, 
 • galvanik anot/ dış alım katodik koruma sistemleri, 
 • güneş panelli katodik koruma sistemleri, 
 • SCADA kontrollü katodik koruma sistemleri vb. 

konularında tasarım montaj ve test çalışmalarını deneyimli mühendislik kadrosuyla müşterilerine sunmaktadır.
Konu ile ilgili hem pratik hem de saha projelerini kapsayan eğitim hizmetleri vermektedir.
Endüstriyel sistemlerle ilgili korozyon önleme amaçlı analizler yapılıp bütçe teklifleri hazırlanmaktadır.
Endüstriyel sistemlerle ilgili varolan katodik Koruma projeleri revize edilebilmektedir.

Trafo-Test-pro-tek
 • Bütçe Teklifleri
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Şartname/İhale Dokümanları Hazırlama Hizmetleri
 • Fizibilite Hizmetleri
 • Anahtar Teslim Katodik Koruma Hizmeti
 • Bilirkişi Hizmetleri
 • Eğitim veDanışmanlık Hizmetleri
 • Katodik Koruma İşletme Bakım Hizmetleri

Referanslarımızı incelemek için

BİLGİ ve KALİTE İLE 20 YILI AŞAN DENEYİM

Korozyondan Yarınlarınızı ve Yatırımlarınızı Koruyalım