PRO- TEK 

ETÜD PROJE HİZMETLERİ

PRO-TEK, Korozyon Kontrol ve Katodik Koruma projeleri ile ilgili Saha Etüt ve Uygulama Projesi hazırlanması çalışmalarında aşağıda sıralanan konularda saha etüt, fizibilite, proje hazırlama çalışmaları yürütmektedir. 

Etüt Proje hazırlığında mevcut yada yeni yapılması istenen katodik koruma sisteminin kapsamı belirlenir. Bu kapsamda gerekli saha etütleri yapılır. Saha etütleri neticesinde elde edilen veriler ışığında, mevcut ulusal ve uluslararası katodik koruma uygulama standartları çerçevesinde sistem tasarımı yapılır. 

Etüt Proje hazırlanması aşamasında sistemde kullanılacak her türlü ekipman, insan kaynağı uygulama yöntemi ve imalat süresi gibi hususları içeren Yapım İdari Şartname ile Teknik Şartname, uygulama ve montaj ile ilgili teknik çizimler vb. belgeler ile yapılacak her türlü imalatla ilgili devreye alma ve kabul prosedürleri hazırlanır.

 • – Anahtar Teslim Katodik Koruma Sistemi Projeleri
 • – AC Girişim Önleme Projeleri
 • – Mevcut Katodik Koruma Sistemi Projeleri;
 • – AC/DC Akım Enterferans Testi
 • – AC/VG Enterferans Testi
 • – Kaplama Değerlendirme Testi
 • – Yabancı Yapı Etkileşim Testi
 • – Sistem Akım İhtiyacı Testleri
 • – Toprak Analiz Testleri
 • – Zemin Korozyon Analizi
 • – CIPS Analizi
 • – Trafo Yağı Testi
 • – Kabul Hizmetleri
 • – Boru Hattı Dış Yüzey Korozyon Değerlendirme Rapor Hizmetleri (ICDA/ECDA)

Referanslarımızı incelemek için

BİLGİ ve KALİTE İLE 20 YILI AŞAN DENEYİM

Korozyondan Yarınlarınızı ve Yatırımlarınızı Koruyalım